Do’s and don’ts in Amsterdam

Do's and don'ts in Amsterdam

Do’s

 

Take time to explore

The best thing about Amsterdam is the diversity as well as the element of surprise in each area. Whether it is exploring the Red Light District, the museums, coffee shops, or just leisurely walking by the beautiful canals, it is not possible to be bored rigid. Therefore, permit you to stroll and get it all in!

 

Visit the IAMsterdam sign

It is a fresh photo chance, and if you are fit enough, you can mount on the giant letters. Read where they are.

 

Visit A’DAM toren (tower)

It is a twenty two floor tower, with a bar, and a restaurant that offers a fantastic 360˚ of Amsterdam’s bird’s-eye view. Drinks are a bit on the costly side, but keep in mind that you are paying for the experience you will get here, and the cocktails are enormous!

Moreover, if you are a little of a daredevil, A’DAM lookout, the ‘Over the Edge’ is the highest swing in Europe. You will get to swing a hundred meters above the ground, there at the top of this building.

 

Chill out in the park!

On a sunny day, there is nothing pretty like sitting back in the sun, as well as lighting up a joint. You will see a lot of people taking a glass of wine or a joint in the park, but the solution is to make sure that you are not imposing on others. Get yourself a private place, and you are fine. Use your common sense, and do not light up close to families, children’s playgrounds, or anybody else for that matter.

 

Don’ts

 

Don’t drink in public

There is really no scarcity of places where you can find adult beverages with adult entertainment but minimize your drinking to designated areas, such as verandas outside bars. In Amsterdam, don’t drink alcohol on the street since public intoxication is not tolerated here, even beer bikes are disallowed, and you might face legal action for unruly behaviour. Police officers are everywhere; therefore, you will get caught.

 

Don’t buy illegal drugs

Cannabis is unlawful in Amsterdam. The relevant authorities have a tolerance rule. Coffee shops are permitted to vend cannabis, and you will not be prosecuted for having or purchasing cannabis if the amount is lesser than five grams (0.18 ounces). Beyond that volume, is a no. The tolerance policy does not extend to hard drugs. This place is not a free-for-all; thus, don’t go around the town buying, possessing, and using meth, heroin, pills, ketamine, GHB and cocaine. Otherwise, you will face legal action if you are caught. However, if you are going to buy and try it anyway, better keep it with a bit off coke or half a XTC pill at a time. (and wait at least an hour).

Oh and don’t walk alone wasted next to the canals in the night.

 

Don’t bike on the sidewalk

In Amsterdam, bike tours annoy the residence since the majority of the people don’t know how to ride. It is often complicated to get around a big group of people who are not even paying attention. That is the reason why there are bike lanes to stop people from biking on the sidewalk. You can easily hit people, and if you run over a person, you are accountable for the injuries because you are in the wrong.

Do’s and don’ts in Amsterdam

Do's and don'ts in Amsterdam

Do’s

 

Neem de tijd om te verkennen

Het beste aan Amsterdam is de diversiteit en het verrassingselement op elk gebied. Of het nu gaat om het verkennen van de Wallen, de musea, coffeeshops of gewoon ontspannen wandelen door de prachtige grachten, het is niet mogelijk om je stijf te vervelen. Daarom u wandelen en krijgen het allemaal in!

 

Bezoek het IAMsterdam-bord

Het is een frisse foto kans, en als je fit genoeg bent, u monteren op de gigantische letters. Lees waar ze zijn.

 

Bezoek A’DAM toren (toren)

Het is een toren van tweeëntwintig verdiepingen, met een bar, en een restaurant dat een fantastische 360° van het vogelperspectief van Amsterdam biedt. Drankjes zijn een beetje aan de dure kant, maar houd in gedachten dat u betaalt voor de ervaring die u hier krijgt, en de cocktails zijn enorm!

Bovendien, als je een beetje een waaghals, A’DAM uitkijkpost, de ‘Over the Edge’ is de hoogste swing in Europa. Je honderd meter boven de grond slingeren, daar op de top van dit gebouw.

 

Relax in het park!

Op een zonnige dag, is er niets vrij als achterover leunen in de zon, evenals verlichting van een joint. U ziet een heleboel mensen die een glas wijn of een joint in het park, maar de oplossing is om ervoor te zorgen dat u niet opleggen aan anderen. Koop een privéplek en je bent in orde. Gebruik uw gezond verstand, en niet oplichten dicht bij gezinnen, speeltuinen voor kinderen, of iemand anders voor die kwestie.

 

Don’ts

 

Drink niet in het openbaar

Er is echt geen schaarste aan plaatsen waar u vinden volwassen dranken met volwassen entertainment, maar het minimaliseren van uw drinken naar aangewezen gebieden, zoals veranda’s buiten bars. In Amsterdam drink je geen alcohol op straat, omdat openbare dronkenschap hier niet wordt getolereerd, zelfs bierfietsen worden afgekeurd en je zou juridische stappen kunnen ondernemen wegens weerbarstig gedrag. Politieagenten zijn overal; daarom wordt u gepakt.

 

Koop geen illegale drugs

Cannabis is illegaal in Amsterdam. De betrokken autoriteiten hebben een tolerantieregel. Coffeeshops zijn toegestaan om cannabis vend, en u zult niet worden vervolgd voor het hebben of kopen van cannabis als het bedrag lager is dan vijf gram (0,18 ounces). Voorbij dat volume, is een nee. Het gedoogbeleid geldt niet voor harddrugs. Deze plek is niet een free-for-all; dus, ga niet rond de stad kopen, bezitten, en het gebruik van meth, heroïne, pillen, ketamine, GHB en cocaïne. Anders wordt u geconfronteerd met juridische stappen als u wordt betrapt. Echter, als je gaat kopen en probeer het toch, beter houden met een beetje uit coke of een halve XTC-pil op een moment. (en wacht minstens een uur).

Oh en loop niet alleen verspild naast de grachten in de nacht.

 

Fiets niet op de stoep

In Amsterdam ergeren fietstochten de residentie omdat de meerderheid van de mensen niet weet hoe ze moeten rijden. Het is vaak ingewikkeld om een grote groep mensen te omzeilen die niet eens opletten. Dat is de reden waarom er fietspaden zijn om mensen te stoppen met fietsen op de stoep. U gemakkelijk mensen raken, en als je overreden een persoon, bent u verantwoordelijk voor de verwondingen, omdat je in de verkeerde.